Skip to content

Vi har ändrat kurs!

Posted in Mats & Richard

direction-1014056_1920

Vi har ändrat kurs!

I tisdags hade vi förmånen att lyssna på Leif Strandberg som föreläste kring kunskapssynen enligt Vygotskij. Denna satsning utgör en liten del av kommunens kompetensutveckling för vår förskolepersonal. Vi vågar sticka ut hakan och säga att denna satsning är unik och otroligt värdefull för Sjöbo kommun. Leif kommer tillbaka i september och detta tillsammans med andra erkänt duktiga föreläsare, våra forskarcirklar och vår skickliga personal, borgar för att våra barn får den bästa möjliga starten på sitt livslånga lärande!

Det är ert arbete som gjort att det lyckades, under vintern (oktober till mars) har 69 elever fler i ålder 7 till 16 år bedömts nu nå kunskapsmålen. Detta är utifrån de prognoser som görs två gånger per läsår och är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Än en gång har ni visat att ett fungerande  lärande ger förutsättningar för både  hälsa  och kunnande hos våra elever.

Förvaltningen kommer under april fastställa lokaler för läsåret 2016/2017, med hänsyn tagen till familjenämndens beslut om tillfällig förändring av upptagningsområdena för Lövestads nuvarande åk6  och Sandbäcks skolans nuvarande åk3 elever. Alla beslut som på detta sätt påverkar våra elevers skolgång föregås av ett omfattande utredningsarbete, där alla möjligheter till lösningar beaktas. Alla förslag till lösningar innebär förändringar där helhetslösningen prioriteras.

Vi närmar oss nu sommaren, viktiga veckor kvarstår, fortsätt arbetet med de metoder som gett denna positiva effekt, så att den positiva trenden kan bestå. Håll i och Håll kurs!

Mats och Richard

Saknar ni blogginläggets film klicka på bilden ovan!

One Comment

  1. Gunilla
    Gunilla

    Haha- den filmen är så kul!

    8 april, 2016
    |Reply

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *