Skip to content

Barn gör rätt om de kan

Posted in Mats & Richard

Att tro det bästa om sig själv, sina kollegor och sina elever (tillsammans med en ödmjukhet inför vad vi åstadkommer) är som ni vet grunden för att skapa en skolmiljö med de bästa förutsättningarna.

Vi har tidigare i mötet med er pedagoger och i vår blogg lyft fram vikten av individuellt och kollegialt firande. Vi vill såklart lyfta fram vikten av att barn får känna att de lyckas och att de ges möjlighet till att fira sin framgång. Fråga gärna barnet – “när du lärt dig detta, hur vill du att vi ska fira det?”

De allra flesta av oss har under den sista tiden varit och lyssnat på Karl Witting som verkligen ger oss verktyg för att ge alla barn möjlighet att få känna att de utvecklas och når nya framgångar. Budskapet med Plan B, går att applicera på alla barn, men framför allt på de barn som känner att de annars inte klarar av att möta upp förväntningarna. (Men det går också att applicera hur vi möter och bemöter varandra i vardagen.)

Om ett barn har eftersläpande förmåga att hantera situationer av ett visst slag skall vi vara medvetna om att betendet är djupt rotat i individen och kanske aldrig helt kan förändrats, men genom att skapa möjlighet för barnet att träna sin förmåga kan ytterligheterna av beteendet anpassas så att det själv och omgivningen kan få en bättre upplevelse.

Att för sig själv som vuxen fundera kring vilka eftersläpande förmågor man kan möta i en förutbestämd situation ger alltså mer optimerad lärmiljö. Vi rekommenderar att ni använder http://tradet.org/filer/ALSUP_sid1_0127.pdf

En annan viktig minnesregel är att undvika vissa ord, t.ex. måste, ska, inte, nej och fraser som t.ex. vad vill du? dessa leder oftast till att kravet ökar än mer för barnet och dess eftersläpande förmåga leder till att risken för ett negativt beteende ökar än mer.

Framgångsfaktorn utgår från att du kan ta in barnets känsla och sätta ord på den, att du kan definiera det problem ni står inför och sedan bjuda in till att hitta en lösning.

Vid svar “jag vet inte” så bemöt detta med “vad glad jag blir att du försöker!”.

NU UPPMANAR VI ER ALLA TILL ATT GÅ UT OCH FÖRSÖKA! FIRA DÄREFTER ER FRAMGÅNG, för vi är säkra på att ni kommer att nå framgång och bättre relationer!

Ibland är ni de mest betydelsefulla personerna barnen möter, ni har alla en avgörande roll oavsett vad ni arbetar med!

/Mats och Richard

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *